Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Torshags förskola är belägen i Åby. Vi har en gård som inbjuder till utforskande lek och lärande och skogen inpå knuten. Vi har fokus på utomhuspedagogik, språk, matematik, no/teknik. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema som bygger på barns delaktighet och inflytande på dess vardag här på förskolan.

tisdag 20 februari 2018

Hemvist 3

Några barn fick i uppdrag att rita en skiss av en superhjälte och sedan följa skissen och bygga den i mjuka klossar! Nedan är resultatet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar