Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Torshags förskola är belägen i Åby. Vi har en gård som inbjuder till utforskande lek och lärande och skogen inpå knuten. Vi har fokus på utomhuspedagogik, språk, matematik, no/teknik. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema som bygger på barns delaktighet och inflytande på dess vardag här på förskolan.

måndag 4 december 2017

Hemvist 3

Under december månad kommer vi att läsa Pettson får julbesök som en julsaga. Vi kommer att dela upp boken och läsa den som en kapitelbok och idag läste vi första uppslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar