Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Torshags förskola är belägen i Åby. Vi har en gård som inbjuder till utforskande lek och lärande och skogen inpå knuten. Vi har fokus på utomhuspedagogik, språk, matematik, no/teknik. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema som bygger på barns delaktighet och inflytande på dess vardag här på förskolan.

fredag 22 september 2017

Kedja vid grind

Vi har fått en kedja på grinden vid hemvist 1 för att barnen kan öppna grinden själva. När ni lämnar och hämtar ert barn måste ni alltid sätta dit kedjan, det gäller alla grindar in på förskolans gård. 

Vi önskar en trevlig helg! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar