Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Torshags förskola är belägen i Åby. Vi har en gård som inbjuder till utforskande lek och lärande och skogen inpå knuten. Vi har fokus på utomhuspedagogik, språk, matematik, no/teknik. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema som bygger på barns delaktighet och inflytande på dess vardag här på förskolan.

måndag 11 september 2017

Hemvist 2

Efter att ha tittat på vad barnen intresserar sig för har vi sett att balans är något som de flesta är nyfikna kring. Vi pedagoger har därför kommit fram till att det är just Balans i olika former vi ska jobba med. Det kan tex vara balans i livet för att skapa sig ett lugn och finna harmoni. Det kan vara att balansera olika saker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar