Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Torshags förskola är belägen i Åby. Vi har en gård som inbjuder till utforskande lek och lärande och skogen inpå knuten. Vi har fokus på utomhuspedagogik, språk, matematik, no/teknik. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema som bygger på barns delaktighet och inflytande på dess vardag här på förskolan.

fredag 2 juni 2017

Hemvist 2

Under denna vecka har vi haft avslutning på vårt projekt och då valde vi att gå till skogen. När vi kom in i skogen tittade vi det konstiga trädet som vi såg sist vi gick till skogen. Det hade blivit lite grönare kring trädet annars var det sig likt. Lite längre in i skogen kom vi till stenen, elefantstenen som barnen kallade den. Vi tränade turtagning och alla fick vänta på sin tur för att provsitta "elefanten". När vi väl kom fram till vår skogsplats hade den förvandlats. Barnen var uppmärksamma på att vitsipporna var borta och att knopparna på träden hade blivit till blad. Det hade vuxit upp många olika växter som täckte marken men även himlen var svår att se för alla löv på träden. Vi samtalade om hur det såg ut nu i skogen men även mindes vi tillbaka hur det har sett ut gångerna innan vi har varit i skogen; årstidsväxlingarna, som vi även kan följa på vår tidslinje inne på hemvisten. I skogen fick alla i uppgift att samla två saker var som vi kunde plocka med från skogen till förskolan. Där skapade vi sedan en gemensam naturtavla, som går att beskåda inne på hemvisten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar