Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Torshags förskola är belägen i Åby. Vi har en gård som inbjuder till utforskande lek och lärande och skogen inpå knuten. Vi har fokus på utomhuspedagogik, språk, matematik, no/teknik. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema som bygger på barns delaktighet och inflytande på dess vardag här på förskolan.

måndag 30 januari 2017

Hemvist 3

Barnen har en önskan att vi ska göra en deg på vår hemvist. Alla får ge förslag på vilken färg degen ska ha, sedan gör vi en demokratis röstning. Det blir rosa som får flest röster. Vi räknar hur många röster varje färg fick och använder begreppet som fler, färre och lika många. Det samtalas också i röstning att inte kanske just min färg valdes men att man kan få chansen sen igen att rösta på den färgen man tycker om. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar