Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Torshags förskola är belägen i Åby. Vi har en gård som inbjuder till utforskande lek och lärande och skogen inpå knuten. Vi har fokus på utomhuspedagogik, språk, matematik, no/teknik. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema som bygger på barns delaktighet och inflytande på dess vardag här på förskolan.

onsdag 11 november 2015

Hemvist 2

Vi har sett att barnen har varit nyfikna och intresserade på treans risbassäng som de hade förut. Barnen är fascinerade över hur riset fungerar ihop med det material som finns. Vi har skapat en grupp som ska få arbeta med riset där vi har börjat med att ha minimöte kring vad man kan göra med det. Idag har barnen fått återkoppla till vad vi gjorde sist och vi har påbörjat en demokratisk röstning kring vad det ska vara för färg på riset. Barnen har fått gå in en och en i ett rum och rösta vilken färg som de önskar ska bli på riset. Sedan fick de själva sätta upp karamellflaskan på väggen där begreppen bredvid och under nämndes. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar